Технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах Прикарпаття

Українська академія аграрних наук
Головне управління сільського господарства
і продовольства облдержадміністрації
Центр наукового забезпечення АПВ
Івано-Франківської області

Коломия, 2005 рік

Друкується за рішенням науково-технічної ради Коломийської дослідної станції Івано-Франківського інституту АПВ, протокол №4 від 18 травня 2005 р.

В розробці рекомендацій приймали участь:  С.І. Коржан, М.І. Абрамик, Д.В. Неміш, В.І.Вівчарик, Кифорук І.М., Г.М.Кобилянська, Корпанюк В.Д., Г.І.Куничак, М.М.Осадець, Я.А.Осадець, Стельмах О.М., Б.І.Федорин, Фіялка М.Д.

Відповідальні за випуск: Д.В. Неміш

ВСТУП

Перехід аграрного сектора економіки на ринкові засади вимагає повного використання всіх економічних важелів та стимулів.

В західному регіоні України до базових основ ринку слід віднести розвиток різноманітних форм власності й господарювання, вдосконалення земельних відносин, підвищення ефективності економіки, демократизацію суспільного життя.

З цілого ряду завдань, що стоять перед агропромисловим комплексом області найголовнішим є забезпечення населення якісними, в достатній кількості продуктами харчування, тваринництва – повноцінними кормами, переробну промисловість – сировиною.

Виробництво сільськогосподарської продукції збільшуватиметься передусім, за рахунок використання досягнень науково-технічного прогресу. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, зокрема рослинницької галузі, ґрунтується, насамперед, на широкому впровадженні ефективних технологій вирощування польових культур, в основу яких покладено оптимізацію умов їх вирощування.    Ці умови передбачають розміщення посівів після кращих попередників, впровадження високоврожайних сортів та гібридів інтенсивного типу з високою якістю продукції, раціональну систему мінерального живлення рослин, інтегровану систему захисту рослин від бур‘янів, шкідників і хвороб, застосування регуляторів росту рослин, своєчасне й високоякісне виконання всіх технологічних прийомів спрямованих на збереження та відтворення родючості грунту, захист грунтів від ерозії тощо.

Результати досліджень та досвід роботи передових господарств області свідчить про ефективність застосування науково-обгрунтованих технологій, спрямованих на підвищення урожайності сільськогосподарських культур, зниження енерговитрат з урахуванням грунтово-кліматичних умов та біологічних особливостей культур.

Технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах Прикарпаття 2,35 МБ | .doc | Завантажень: 1542