З іменем України у серці. Микола Сулятицький

Науково-публіцистичне видання «З іменем України у серці» представлене публіцистичними статтями про знакових осіб українського гуманітарно-національного буття як минулого, так і сьогочасся. У першому розділі «Гартовані вогнем» автор оповідає про героїчний чин провідників українського визвольного руху, наступні два розділи — «Означені часом» та «Ведені Божою десницею» містять розвідки про чолових постатей нашого культурологічного простору. Книга містить підбірку світлин із численних культурно-громадських та мистецьких подій краю.

Сулятицький М.І.
З іменем України у серці: публіцистичні статті. Косів: Писаний Камінь, 2022. – 368 с.: 12 іл.
ISBN 978-617-7436-27-9
УДК 82.09+82-92

З іменем України у серці. Микола Сулятицький 4,00 МБ | .pdf | Завантажень: 11

Фотовкладка. З іменем України у серці. Микола Сулятицький 2,07 МБ | .pdf | Завантажень: 3

  • Редагування автора
  • Дизайн обкладинки: Андрій Іваньо, Тарас Лаврук
  • Комп’ютерна верстка: Віра Возняк
  • Видрукувано в ПП “Писаний Камінь”

Від автора

Велич українського питання стає щораз все більш актуальною в контексті націотворчих процесів. Важливо усвідомити, що змістом і суттю українства, в чому полягає життєва сила народу в минулому і сучасному, — є звернення до власної історичної пам’яті, пошанування героїчної минувшини, бо, маючи такий історичний набуток, нації не страшні будь-які перепони.

Подані три розділи книги розглядають український культурологічний феномен та персоналістику як поліаспектне, синтетичне явище, оскільки матеріал ґрунтується на принципі стику багатьох гуманітарних дисциплін — історії, політології, соціології, філософії, мистецтвознавства тощо, що неабияк забезпечує об’єктивну і повноформатну інформаційну наповненість видання.

Тут представлено публікації, що з’являлися в різні роки в періодичних виданнях, а також у наукових збірниках та колективних монографіях. Ці статті та есеї своєрідно віддзеркалюють як перебіг державотворчих процесів, так і місце в ньому окремих проблемних вузлів або ж визначних постатей, яких намагаємось завжди згадувати з пошанівком та вдячністю. Через окремі нариси книжки «З іменем України у серці» можна простежувати динаміку культурного життя нашої країни за останні десятиліття — від ентузіастичного початку історії держави в 1990-х через труднощі, випробування, розчарування — до сучасного стану зміцнення, змужніння, національної консолідації та свідомості власної сили, розвитку наших громадянських, національно-культурних ініціатив, які довший час залишалися в затінку громадської думки та публічних медій.

Пропоноване читачеві науково-культурологічне видання містить досить різнобічний зріз проблематики, що характеризує сучасний культурний ландшафт та його особливості в Україні, зокрема на Прикарпатті. Тут і класики — Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Пантелеймон Куліш, Лев Лепкий, Станіслав Вінценз, Роман Федорів, і сучасники — Володимир Качкан, Олег Гринів, Микола Дмитренко, Микола Симчич, Дмитро Арсенич, Микола Негрич, митці театрального жанру Василь Симчич та Марія Ігнатюк, отець-страдник Михайло Сулятицький, дієві громадсько-політичні діячі сучасності, світочі медичної сфери тощо.

Представлений іменний моноліт подвижників українського національно-визвольного чину — Євген Коновалець, Степан Бандера, Степан Сулятицький та відчайдухи повстанського руху краю у XX столітті.

Гадаємо, що книга сприятиме читачеві у глибшому пізнанні першооснов української цивілізації культури та націєтворчості, через основні етапи державотворення і аж до сучасного етапу становлення України як незалежної національної структури, розуміння культурологічного феномену в найрізноманітніших жанрових і видових виявах, що формуються на засвоєнні досвіду багатьох поколінь.

Про автора

Сулятицький Микола Іванович народився 12 лютого 1974 року у с. Середній Березів на Косівщині. Із відзнакою закінчив Середньоберезівську середню школу. Навчався на режисерському відділенні художньо-педагогічного факультету Рівненського державного інституту культури, здобув фах режисера-педагога, керівника театрального колективу та на філологічному факультеті Прикарпатського університету імені В.Стефаника, отримавши спеціальність викладача української мови та літератури. Закінчив аспірантуру на кафедрі української літератури Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. У Київському національному університеті ім.Т.Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему: «Міфологічні парадигми художнього мислення в драматургії Лесі Українки».

Автор понад 70-ти наукових і художньо-публіцистичних праць літературознавчого,культурологічного та суспільно-політичного характеру, п’ятьох навчальних посібників, національного підручника. У 2012 році нагороджений медаллю та дипломом Івано-Франківської обласної ради та Івано-Франківської обласної адміністрації у номінації «Кращий молодий науковець року», у 2018 р. «Лицарським хрестом дивізії «Галичина» та ювілейною відзнакою Івано-Франківської обласної ради «90 років ОУН» у 2019 році, ювілейною відзнакою “130 років Коновальцю”.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Івано-Франківського національного медичного університету. Автор численних сценаріїв, ведучий концертів та урочистих академій, творець та учасник багатьох культурологічних теле- і радіопроектів, модератор низки прямих ефірів та прес-конференцій Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина» суспільно-політичного характеру, ініціатор побудови трьох пам’ятників в обласному центрі.

Активний суспільно-громадський діяч, у різні часи обіймав посади заступника Голови Молодіжного Козацького Товариства Рівненщини, Голови Івано-Франківської обласної молодіжної ОУН «Зарево, на даний час – Голова Івано-Франківської обласної ОУН, член Проводу ОУН, заступник координатора Івано-Франківського обласного націоналістичного громадсько-політичного об’єднання «Національний вибір», Голова осередку наукового товариства ім.Шевченка в ІФНМУ, вчений секретар Івано-Франківського осередку НТШ, член НСТДУ та НСЖУ.

Зміст

Від автора…… 3
I-й розділ
ГАРТОВАНІ ВОГНЕМ
Лицар державотворчого чину….. 7
«Ідейно-тематична палітра публіцистики Степана Бандери»… 13
«Зродились ми великої години.»…. 17
Живим катам не дався…….. 21
II-й розділ
ОЗНАЧЕНІ ЧАСОМ
Волю нації добували поети….. 27
«Віра — не одежина, яку можна міняти щодень».. 30
«А ми тую стрілецькую славу збережемо…»… 33
Листування Станіслава Вінценза …. 38
Геніальний майстер епізоду…… 55
Мистецьке розкрилля пісні….. 58
«Я намагався все життя бути чесним з собою…».. 69
«Я прилину шкільним дзвінком…» (світлій пам’яті Василя Ігнатюка). 72
Пам’яті Василя-Михайла Ігнатюка…. 78
Житттєсмисли лікаря Ковалишина…. 79
Потужний лет родинного розкрилля Ткачів-Сенютовичів… 86
Українство Зеновія Остап’яка…. 93
У Соборі слова Марії Ігнатюк…. 95
Українослав’я Святослава Перцовича… 104
…Із лицарів залізної Остроги… 110
«МузиКування» Василя Васкула… 115
Патріотичний чин Степана Лесіва… 120
«Пісня мого серця.»….. 126
Націєтворчі поліття Миколи Васкула…. 133

III-й розділ
ВЕДЕНІ БОЖОЮ ДЕСНИЦЕЮ
Націєтворчість Шевченкового слова: минуле і сьогодення.. 141
Націоналістична основа світогляду Тараса Шевченка.. 152
Ідеї конструктивного націоналізму в творчості Івана Франка.. 162
Реалізація драматичної концепції «долі» і «волі» в «Одержимій»
Лесі Українки….. 170
Проблема художнього методу та ідейно-тематична основа
драматичного діалогу Лесі Українки «В дому роботи, в країні неволі».. 175
Фольклорно-міфологічні основи драми-феєрії Лесі Українки
«Лісова пісня»…. 181
Особливості трансформації загальнокультурної традиції
в драматичних поемах Лесі Українки…. 197
«Прометеїзм» як джерело неоромантичного мислення
драматургії Лесі Українки»…. 209
Релігійність як спосіб художнього мислення… 216
Націоцентризм як світоглядна основа Лесі Українки.. 222
Торкаючись слова нетлінного……. 231
«Росина з Отчого Ковша»….. 240
Поетична планета Дмитра Арсенича… 247
Cоколине розкрилля пісні….. 254
У гронослові імені твого — Україна… 260
«Cерцем зачинаюсь у нову добу…»…. 268
«Мій бог там, де не змарнований день…»…. 275
За плином Шевченкового слова…… 286
Літературознавче розкрилля духу…. 296
Непретензійні нотатки» важливих уроків… 303
Свічадо українського національного духу…. 331
«Діамант дорогий на дорозі лежав…»… 318
Орач національної ниви…. 323
Карби синівського політку….. 325
В обороні української національної ідеї…… 330
Світло пресознавчого проекту… 338
До джерел української духовної традиції… 343
Горить золотослова пектораль…… 350
Не дитяча дитяча історія…….. 356
ПРО АВТОРА….. 363