«Новини VS. Новини» — виборча кампанія в новинних телепрограмах

ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ
НОВИНИ VS. НОВИНИ

Виборча кампанія в новинних телепрограмах

КИЇВ – 2005

УДК 654.197:324 ] (477) “2004”
ББК 32.948 (44КР) + 66.3 (44КР)
Н 73

НОВИНИ VS. НОВИНИ. Виборча кампанія в новинних телепрограмах / За редакцією Наталії Костенко і Валерія Іванова; Інститут соціології НАН України, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Академія української преси. – К.: ЦВП, 2005. – 212 с.

ISBN 966-7181-83-9

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту соціології НАН України (протокол № 4 від 20 травня 2005 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту журналістики (протокол № 17 від 30 червня 2005 р.)

«Новини VS. Новини» — виборча кампанія в новинних телепрограмах

Рецензенти:

  • доктор філософських наук Є. І. Головаха
  • доктор філологічних наук В. Й. Здоровега
  • доктор соціологічних наук В. І. Судаков

Книга підготовлена і видана за сприяння Міжнародного Фонду “Відродження”

У книзі аналізуються сучасні підходи до вивчення новин, а також результати моніторингу новинних програм на телебаченні в період передвиборної кампанії 2004 року, що здійснювався з використанням формалізованого методу контент-аналізу.

Для журналістів, соціологів, політиків.

© Центр Вільної Преси, 2005

«Новини VS. Новини» — виборча кампанія в новинних телепрограмах 8 МБ | .pdf | Завантажень: 879

ЗМІСТ
ПРО АВТОРІВ …………………………………………………………………..4
ПЕРЕДМОВА …………………………………………………………………….7
Розділ І. ПРОДУКУЮЧИ НОВИНИ …………………………………..13
1.1. Українські мас медіа напередодні
президентських виборів 2004 року …………..14
1.2. Професійні стандарти новинного продукту ..32
Розділ ІІ. ВИВЧАЮЧИ НОВИНИ ………………………………………45
2.1. Політична комунікація та політичні
ефекти новин ……………………………………………46
2.2. Новини в перспективі влади – культурної
і політичної ……………………………………………… 64
Розділ ІІІ. МОНІТОРИНГ ПОЛІТИЧНИХ НОВИН:
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ………………………81
3.1. Телебачення в публічній сфері …………………..82
3.2. Контент-аналіз новин:
формат моніторингу ………………………………….88
Розділ IV. КОНСТРУЮЮЧИ ПЕРЕДВИБОРНУ
СИТУАЦІЮ ……………………………………………………..101
4.1. “Авторитарний”синдром новин
або однобічна реальність ………………………..102
4.2. Політичні гравці: присвоєння статусів ………120
4.3. Просування політичних марок …………………. 141
4.4. Стилі політичного віщання ……………………….162
4.5. Реклама як погроза
і послання про щастя ………………………………180
ПІСЛЯМОВА: до інших новин ……………………………………… 204
ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………………….207

ПРО АВТОРІВ

Зернецька Ольга Василівна, доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, лауреат премії ім. М.В.Птухи НАН України (2001 р.), член Міжнародної асоціації дослідників масової комунікації (IAMCR) з 1992 р. Основні напрями дослідження: міжнародна комунікація, глобальні інформаційні процеси, політична комунікація, міжнародні відносини, українська медіа-політика.

Автор ряду монографій, серед котрих “Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини” (К.: Освіта, 1999), Нові засоби масової комунікації (К.: Наукова думка, 1993) та 180 інших наукових праць, виданих в Україні та за кордоном.

Іванов Валерій Феліксович, доктор філологічних наук з спеціальності журналістика, професор, завідувач кафедри організації масово-інформаційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наукові інтереси: теорія та соціологія масової комунікації, законодавче забезпечення діяльності ЗМК, комп’ютерна журналістика. Дійсний член-академік Академії наук вищої школи України, президент Академії української преси. Автор 211 наукових праць, в тому числі 88 монографій і 45 брошур, 19 підручників і навчальних посібників. Статті надруковані в Швейцарії, Німеччині, Польщі, Словаччині, Росії, Беларусі, Вірменії, Казахстані.

Костенко Наталія Вікторівна, соціолог, доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України. Працює у відділі культурі і масових комунікацій. Сфера наукових інтересів – мас медіа, сучасні культурні процеси, політична комунікація. Член Міжнародної асоціації дослідників масової комунікації (IAMCR) з 1992 р. Автор ряду монографій, серед яких „Цінності і символи в масовій комунікації” (К.: Наукова думка, 1993), „Медіа у виборах: між політикою і культурою” (К.: Інститут соціології, 1999), та більш ста інших наукових праць, які опубліковані в Україні і за кордоном.

Куляс Ігор, тележурналіст, редактор теленовин, медіа-експерт.

Тренер “Інтерньюз-Україна” з новинної журналістики. Працював редактором-аналітиком “Телевізійної служби новин” на каналі “1+1”.

Брав участь у створенні проектів “Післямова” та “Обличчя світу”.

У 1999-2002 роках — випусковий і шеф-редактор новин (програма “Репортер”) на “Новому каналі”. У цей період “Репортер” отримав премії “Телетріумф” та “Золоте перо”. У 2002 році пішов з Нового каналу у зв’язку з появою “темників”, увійшов до складу Оргкомітету
по створенню Київської незалежної медіа-профспілки. У 2002-2004 роках — керівник ТБ-відділу Медіацентру “Кандидат”. Куратор проекту “Моніторинг теленовин” на сайті “Телекритика”.

Макеєв Сергій Олексійович, доктор соціологічних наук, професор, завідувач відділом соціальних структур Інституту соціології НАН України. Автор 131 наукової праці переважно в галузі соціальної стратифікації та соціальної мобільності. Два останні видання під його редакцією – навчальний посібник «Соціологія» (К: Знання, 2003) та колективна монографія «Класове суспільство. Теорія та емпіричні реалії» (К: Інститут соціології, 2002).