Науково-популярне видання «Розвиток мистецьких осередків як засіб збереження етнокультури Гуцульщини»

Матеріали науково-практичної конференції у рамках проведення Міжнародного мистецького форуму «Барви Карпат»
20 вересня 2019 року

Збірник включає широкий спектр аспектів відродження, розвитку та популяризації гуцульської етнокультури, зокрема шляхи відродження традиційного вівчарства, розвитку ліжникарства, як промоцію народних ремесел і популяризацію екологічного та культурного туризму, як засіб збереження традиційного господарювання, розвитку народних художніх промислів в контексті збереження етнокультури Гуцульщини. Для науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів і всіх, хто цікавиться гуцульською етнокультурною.

 • Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації
 • Косівська районна рада та державна адміністрація
 • Яворівська сільська рада
 • Регіональний центр народного мистецтва «Гуцульська Ґражда»
 • Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
 • Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва
 • Національний природний парк «Гуцульщина»
 • Громадська культурологічна організація «Спадщина»

Редакційна колегія:

 • В.П. Лосюк – к.с.-г.н., директор РЦНМ «Гуцульська гражда» (відповідальний редактор);
 • В.В. Гуменюк – к.б.н., вчений біолог, краєзнавець;
 • В.В. Корпанюк – доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва, голова Івано-Франківського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений художник України;
 • Н.Є. Копер – к.г.н., заступник начальника відділу рекреації НПП «Гуцульщина»;
 • Г.М. Юрчишин – к.а., професор, директор Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва, заслужений архітектор України.

Науково-популярне видання «Розвиток мистецьких осередків як засіб збереження етнокультури Гуцульщини» 2,58 МБ | .pdf | Завантажень: 129

Р 64 Розвиток мистецьких осередків як засіб збереження етнокультури
Гуцульщини: матеріали науково-практичної конференції у рамках проведення Міжнародного мистецького форуму «Барви Карпат» (с. Яворів,
Косівський район, Івано-Франківська область, 20 вересня 2019 року). – Косів:ПП «Писаний камінь», 2019 – 104 с.
ISBN 978-617-7436-10-1

Матеріали учасників конференції подаються в авторській редакції.

 • Відповідальний редактор: Василь Лосюк
 • Компютерна верстка: Віталій Стефурак
 • Дизайн обкладинки: Йосип Приймак

© РЦНМ «Гуцульська гражда Автори, 2019, 2019
© Видавництво «Писаний Камінь», 2019

 

ПЕРЕДМОВА

Вже доброю традицією стало проведення в селі Яворові, що на Косівщині найрізноманітніших заходів, зокрема науково-практичних конференцій, семінарів, засідань круглих столів, фестивалів,виставок, пленерів, майстер-класів тощо. Адже Яворів – це відоме гуцульське село, що розкинулося на схилах гірських хребтів над швидкоплинною Рибницею і привабливе не тільки мальовничими природними ландшафтами, а й славною історією та народними ремеслами.

Це визнаний осередок народних художніх промислів не тільки в Україні, але й поза її межами. На базі Яворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів вже традиційним стало проведення Всеукраїнських та регіональних освітянських заходів, а Регіональним центром народного мистецтва «Гуцульська гражда» започатковано проведення мистецьких заходів, зокрема традиційний вернісаж гуцульських ліжників «Барвограй», мистецьких пленерів, майстер-класів, а у 2019 році вперше проведено Міжнародний фестиваль-ярмарок «Барви карпатського ліжника».

В рамках цих заходів з певною періодичністю також проводяться конференції, семінари, круглі столи. Так у 2012 році проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Феномен українського художнього деревообробництва”, присвяченій 190-річчю від дня народження класика українського різьбярства Юрія Шкрібляка та 120-річчю від дня народження заслуженого майстра народної творчості України Юрія Корпанюка за такими напрямами: історія розвитку художнього деревообробництва в Україні; Яворівська школа різьби на дереві династій різьбярів Шкрібляків-Корпанюків; сучасний стан та проблеми розвитку художнього деревобробництва в Україні; народне мистецтво і мистецька освіта.

У 2014 році проведено Регіональну науково-практичну конференцію “Яворів у контексті історії і етнокультури Гуцульщини та України”, присвяченій 320-річчю першої писемної згадки про Яворів та 120-річчю від дня народження заслуженого майстра народної творчості України Семена Корпанюка за такими напрямами: Історія. Від витоків до сьогодення Яворова; Етнокультура. Народне мистецтво та визначні яворівські майстри; Яворів у літературі. Видатні письменники і Яворів (до ювілейних дат вихідців з Яворова письменників Марія Колцуняк і Романа Яримовича). А в 2019 році проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток мистецьких осередків як засіб збереження етнокультури Гуцульщини» за наступними напрямами: відродження традиційного вівчарства; розвиток ліжникарства; популяризація екологічного та культурного туризму. І що важливо, видано матеріали конференцій.

Все це сприяє збереженню історико-культурної спадщини, розвитку мистецьких осередків, вихованню молодого покоління на кращих традиціях гуцульської культури. Отже Яворів, як і кілька століть назад може тому і залишається в центрі уваги шанувальників етнокультури Гуцульщини та України.

Директор РЦНМ «Гуцульська гражда»
Василь Лосюк

 

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ «ВІДРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ВІВЧАРСТВА»
Гуменюк Василь
ВІВЧАРСТВО ГУЦУЛЬЩИНИ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІЖНИКАРСТВА
ТА ІНШИХ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ…………………………………………………….3
Лесик Оксана, Похивка Марія
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВЕДЕННЯ ОВЕЦЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
НА БУКОВИНІ……………………………………………………………………………………8
Мартищук Микола
КОМПЕНСУВАТИ ВТРАЧЕНЕ. ШЛЯХИ ТА УМОВИ ВІДРОДЖЕННЯ
ГІРСЬКОКАРПАТСЬКОГО ВІВЧАРСТВА………………………………………………..13
СЕКЦІЯ «РОЗВИТОК ЛІЖНИКАРСТВА»
Веретко Оксана
«БАРВОГРАЙ» У ЯВОРОВІ – ПОЄДНАННЯ
ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНОСТІ …………………………………………………………………..16
Громова Олена
ЛІЖНИКАРСТВО ГУЦУЛЬЩИНИ: ВИТОКИ, ОРНАМЕНТИКА,
ЕТАПИ ТА СЕКРЕТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ………………………………..27
Приймак Йосип
РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНОГО МАЙСТРА
У РОЗВИТКУ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ …………………………………………………………………….34
Стеф’юк Роман
КОСІВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ ПДМ У РОЗВИТКУ
ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ ГУЦУЛЬЩИНИ……………………………………………..38
Юрчишин Галина
РОЛЬ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ У ЗБЕРЕЖЕННІ
ТА РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКИХ ОСЕРЕДКІВ……………………………………………43
Ямборко Ольга
ЛІЖНИК І КОЦ ЯК ХУДОЖНІ ТКАНИНИ:
УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЯ ТА ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР
БАЛКАН І СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я…………………………………………………………46

 

СЕКЦІЯ «ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ»
Антипюк Олена, Качаровський Роман, Чир Надія, Карпюк Зоя, Єрко
Ірина
НАРОДНІ ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ ПОЛІССЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕТНОТУРИЗМУ
(НА ПРИКЛАДІ ОТГ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)……………………………………….50
Божук Тетяна, Гнилко Олег, Богданова Мілена
ВЕРХНЄ СИНЬОВИДНЕ – ОДИН ІЗ ЦЕНТРІВ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ У
ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ……………………………………………………………………….58
Горин Ірина
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОТУРИЗМУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ…………………………………………………………………….63
Гостюк Зоряна
ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ С. ЯВОРІВ
(ПОКУТСЬКІ КАРПАТИ ……………………………………………………………………..68
Качаровський Роман, Чир Надія, Єрко Ірина,
Карпюк Зоя, Антипюк Олена
ШКІЛЬНІ МУЗЕЇ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ЯК ОБ’ЄКТИ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ ……………………………..74
Ситник Олексій, Хлевнюк Ольга
ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ ЯК ЦЕНТР
РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВСТВА І ТУРИЗМУ………………………………………………80
Чир Надія, Антипюк Олена, Качаровський Роман,
Карпюк Зоя, Єрко Ірина
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
ПРИКОРДОННИХ ОТГ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ …………………………………….89