Вірші-роздуми, сатира, гумор «Серйозно й жартома». Богдан Радиш-Маринюк

ББК 84.4 Укр6
Р 15

Богдан Радиш-Маринюк «Серйозно й жартома.» (вірші-роздуми, сатира,  гумор)/ – Косів: Писаний Камінь, 2016 – 168 с.

Про людина і світ, про серйозне і смішне,  що нас оточує, йдеться у двох розділах цієї  книжки.

  • Редагування авторське
  • Комп’ютерний набір Олени Радиш
  • Видрукувано в ПП “Писаний Камінь”
  • Свідоцтво Держ. реєстру: серія ІФ, No 44
  • Підписано до друку  29.01.16. Формат 70х100\32.
  • Папір офсетний. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 7,77.
  • Обл.-вид. арк. 4,36. Тираж 250 прим. Замовне 432.

Вірші-роздуми, сатира, гумор «Серйозно й жартома». Богдан Радиш-Маринюк 1,27 МБ | .pdf | Завантажень: 584

ЯКЩО – СЕРЙОЗНО, ЯКЩО – ЖАРТОМА

Якщо – серйозно, якщо – жартома,
То осінь – не літо, але й не зима.
Життя – не хрестини, а смерть – не кума,
Якщо – серйозно, якщо – жартома.
Якщо – серйозно, якщо – жартома,
То кволі воли не зламають ярма.
Ти, брате, – ні з ким, якщо ти – з усіма.
Якщо – серйозно, якщо – жартома.
Якщо – серйозно, якщо – жартома,
То є ще кишеня, лиш грошей нема.
Хто дав на копійку, на сто одніма…
Якщо – серйозно, якщо – жартома.

Якщо – серйозно, якщо – жартома,
Найкращий слухач наш – людина німа.
А щастя – не в грошах, яких в нас нема,
Якщо – серйозно, якщо – жартома.
Якщо – серйозно, якщо – жартома,
То той не додасть вам, хто в нас одніма.
А вітер гнучкого стебла не злама,
Якщо – серйозно, якщо – жартома.
Якщо – серйозно, якщо – жартома:
«Дай хто прикурить! –
просить хлопців Хома –
Бо хата горить… Та ще жару нема…»
Якщо – серйозно, якщо – жартома.